AHD Ü PEYMAN


AHD Ü PEYMAN
f. Yemin etme, söz verme

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • AHD — Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Peymân. * Asır. Devir. Tevhid. Mukavele. * Vasiyet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ant içmak — ahd i peyman etmek, yemin ve sükende etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ant — and, kasem, ahd i peyman, sükende …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HAŞV — (Haşiv) (C.: Ahşâ) Tıb: Vücudun içindeki uzuvlardan her birisi. * Minder, yastık gibi şeylerin içini dolduran pamuk, kuru ot. * Kırılması ihtimali olan eşyanın arasına konan yumuşak, ot gibi şey. * Edb: İbarede lüzumsuz söz bulunması, aynı mânada …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Covenant of Bahá'u'lláh — Bahá í Faith Central figures Bahá u lláh The Báb · Abdu l Bahá Key scriptur …   Wikipedia

  • Munirih Khánum — The grave of Munírih Khánum at the Bahá í World Centre. Munírih Khánum (1847 April 28, 1938[1]) (Persian: منیره خانم‎‎) was the wife of Abdu l Bahá, the son of the founder of the Bahá í Faith, Bahá u lláh. S …   Wikipedia

  • PEYGUN — f. And, şart, ahd, peyman …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÜLKÜ — Bazı öz türkçecilik taraftarlarınca kullanılmış bir kelimedir. Divan ı Lügat ıt Türk te Peyman mânasına geldiğine merhum A. Hamdi Elmalılı işaret ediyor: Ahd ü misak da denir. Emanî, ideal mânâsına kullananlar varsa da yanlıştır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük